||/App/data/CarouselImages/Thumbnails/Gailicone2.jpg||Gaelic Carousel Image 1|| || ||
Gaelic Carousel Image 1
||/App/data/CarouselImages/Thumbnails/Gailictwo2.jpg||Gaelic Carousel Image 2|| || ||
Gaelic Carousel Image 2
Social Media
Meadhanan Sòisealta
Clear Reporting
Soilleir
Encryption
Aithris Encrioptadh 
Am prògram coileanta airson stiùireach an eadar-lìn agus a’ cumail làraichean-lìn a’ dol, làraichean malairt-dealain, làraichean-lìn, airson co-churan a chumail no airson neòil thair-chomarraichte phrìobhaideach. Làn stiùireadh air obair eadar-lìn.

’S e bathar-bog airson fad beatha a tha ann am WebPower™ a bheir dhut na h-innealan airson do ghnìomhan gnothachais air-loidhne a stiùireadh thar a’ Chruinne airson sùim pàighte gu cunbhalach. Tha maoineachadh leantainneach a’ dèanamh cinnteach nach bi agad ri goireasachd do làrach-lìn ùrachadh gu bràth tuilleadh.

Tha smachdan pròiseact agus pròiseasan daingeann air an suidheachadh gus an eadar-aghaidh ioma-chleachdaiche a stiùireadh, gus am bi an làrach agad air an eadar-lìn air a h-ùrachadh:Right Arrow
’S e buidheann de applications gnothachais bathair-bog le comasan eadar-lìn a tha ann an WebPower™. Bidh e a’ leigeil le gnothachasan smachd a ghabhail air mar a bhios iad a’ sgaoileadh ìomhaigh agus a’ brosnachadh a’ chomharra aca thar na cruinne, gun lagachadh a’ chomharra no gun dìth-tuigse anns na teachdaireachdan margaideachd.
Tha buidheann stuthan WebPower™ a’ leigeil leis an neach-cleachdaidh interface furasta a chleachdadh airson a bhith a’ stiùireadh raon farsaing de mhodailean co-churan gnothachais an eadar-lìn. Gabhaidh gach fear dhiubh a bhith air a chleachdadh leis fhèin ach cuideachd faodar a chleachdadh le feadhainn eile dhiubh agus le làrach meadhan Siostam Stiùireadh Fiosrachaidh. Tha na modailean gnìomha seo a’ toirt cothrom air pròiseasan gnothachais air-loidhne bunaiteach. Nam measg sin tha e-mhalairt, e-mhargaideachd, stiùireadh maoin, e-bhucadh agus stiùireadh luchd-cleachdaidh/luchd-eòlais. Faodar an cleachdadh gus suidheachaidhean toinnte ioma-chànanach eadar-lìn a chruthachadh le bhith a’ dèanamh ceangal gun strì eadar cho-churan bhon taobh a-muigh no bho stòrasan fiosrachaidh.

Bho shealladh an neach-cleachdaidh, faodaidh goireasachd WebPower™ a bhith air a leudachadh gu sònraichte gus dèiligeadh le feumalachdan sònraichte an luchd-cleachdaidh an uair a tha rudan sònraichte a dhìth orra. Tha an leasachadh de mhodailean sònraichte a ghabhas cuir ris a’ chomas aig an làrach airson “drop-in” a dhèanamh air stòrasan –fiosrachaidh bhuidhnean eile a’ dèanamh cinnteach gu bheil àrainneachd lìn dhaidhneamach a fhreagras air gnothachas ùr-nòsach ann.

Gabhaidh WebPower™ atharrachadh a rèir sgèile agus thathar ga leasachadh fad na h-ùine le modalan ùra gan cruthachadh gach mìos a rèir feumalachdan agus planaichean ar luchd-cleachdaidh.
WebPower platform development
Tha an làrach WebPower™ a’ leigeil leinn pròiseactan làraichean-lìn a dhèanamh gu luath agus taobh a-staigh buidseat. Tha sinn an uair sin ri làimh gus am feum as motha fhaighinn às an airgead a chur thu a-steach le bhith a’ togail suidheachadh gnìomhail air-loidhne a bhos ag àrdachadh nan cothroman reic.Right Arrow
Prìomh bhuannachdan a bhios a’ cur WebPower™ air leth bho applications CMS a tha air a’ mhargaidh.
 • Tha an cothrom a bhith a’ cur co-churan lìn ris bho bhuidhnean a-muigh gus aon làrach air-loidhne a chruthachadh air neul comharraichte.
 • Tha siostam stiùireadh phròiseactan CRM ann cuideachd aig cridhe ar “Cearcall Rianachd” gus smachd a chumail air fàs làraichean-lìn.
 • Tha an dòigh anns a bheil am buidheann stuthan air fhilleadh gu tur a’ cruthachadh suidheachadh lìn a tha gu siùbhlach agus goireasachd air aon stòr-data.
 • Tagradh ioma-ghabhaltach air làrach ri sgèile agus le cothromachd luchd le stòras tèarainte agus pròiseasan leantainneach gnothachais. 
 • Tha modh air a leigeas leat deasachadh a dhèanamh gu luath gus obair air duilleagan eadar-lìn beò gus atharrachaidhean beaga a dhèanamh ann an teacsaichean no air dealbhan.
 • Tha an roghainn duilleagan-lìn a chruthachadh agus eadar-theangachadh a ghabhar deasachadh beò agus air leth bhon dreach Bheurla, rud a tha a’ toirt làn chumhachd ionadail.
 • Smachd an làraich iomlain air fhilleadh le cead stiùireadh deasachaidh a leigeas le luchd-obrach deuchainnean fheuchainn le stoidhlichean ùra agus goireasachd.
 • Chan eil an eadar-aghaidh aige gad chuingealachadh, tha e air a dhealbhachadh a dh’aona-ghnothaich agus tha e a’ toirt cothrom rudan a thogail gu furasta, tha e furasta modailean fhilleadh ri chèile agus tha cothroman gun chrìoch ann a thaobh dealbhachaidh.
 • Chan eil feum ann uair sam bith agad do cho-churan buanaiteach  àrdachadh bhon a tha ùrachaidhean bathair-bog air an roinn a-mach tron bhathar-bhog bheò airson modailean gnothachais.
A’ cruthachadh dhàimhean anns an ùine fhada le bhith a’ coileanadh nan gealaidhean againn & a’ cur maoin mu choinneamh sgilean ùra & teicneòlasan.
Positive about disabled people - Investor in People

Naidheachdan

17/03/2017 2e-volve a Stirling Based IT & Web Services provider release their Foundation Source Code for building IP Valuable Web Applications.
22/06/2016 Miigen's new tool simple asks the question Were You There? Our aim is to build a collective record of an event from our users point of view.
06/03/2016 Today sees the launch of Miigen's Web Application which allows older adults to build a Digital Time Capsule for their family.

Sgrùdaidhean Luchd-ceannach

 
1 2 

Cuir airgead an seilbh

 • Tha tasgadh airgid air a stiùireadh le feumalachdan ar luchd-cleachdaidh
 • An sgioba leasachaidh in-thaigh againn
 • Tha obair air tòiseachadh air V4 air WebPower™

Modalan Ùra

 • Tionndaidhear deilbh ioma-chànanach ùr ri thighinn san Dùbhlachd 2013
 • Modail Clàrachadh airson Taigh-òsta ga leasachadh an-dràsta
 • Modailean Naidheachdan Ùraichte ri dhol Beò san Dùbhlachd 2013

Iomairt Co-roinnte ga iarraidh

 • A’ sireadh Companaiche JV airson Cobhan-reic EPOS Air-loidhne
 • Companaiche JV airson Co-chur Stiùireadh Spòrs
 • A bheil Co-chur agad air stèidh LAN? Bruidhinn rinn mu JVan

Dèan conaltradh rinn

WebPower (UK) Ltd
15b Borrowmeadow Road
Stirling, Scotland, UK
FK7 7UW
Tel 01786 474318
Fax 01786 442055
hello@webpowercloud.com
© 2e-Volve (UK) Ltd
2e – Volve (RA) Ear. Dealbhachadh le 2e- Volve – Cumhachd le WebPower CMS

Notification from WebPower™ Ltd.

Thank you for visiting our multilingual pages. Please note that we are still in the process of having our translation partners edit the machine code translation, LIVE, on our WebPower Platform. If you do find any of the text offensive please use our Contact Us Form to notify us of the errors and we will address them straight away. Thank you in advance.